Plné ruce revoluce

PLNÉ RUCE REVOLUCE

Původní autorský scénář dvojice Natálie Preslová a Janek Lesák je jedním z několika aktuálních pokusů o vyrovnání se s odkazem naší nedávné minulosti – tedy s událostmi spjatými s listopadovými událostmi roku 1989.

Scénář vznikl pro inscenaci Slezského divadla v Opavě, kde byl autory také uveden.

Autoři na základě pečlivého studia dobových materiálů, a to jak dokumentů a materiálů archivních, tak těch, které přelomové období naší historie vědecky či případně populárně-naučně zpracovávají, vytvořili zábavně laděný náhled na možný scénář listopadových událostí, v němž se pseudo-dokumentární formou prolínají události historické a zdokumentované (ostatně: většina samotých promluv a textů vychází z autentických přepisů dobových rozhovorů a jednání) s těmi fiktivními (ač nezřídka uvěřitelnými) či s pouze potenciálními alternativami historického dění. Text mladých autorů – oba jsou narozeni právě v období traktovaných událostí, oba v listopadu 1989 – je dramaturgicky velmi obratně zpracovaným pásmem, jehož ústředními postavami je navíc poměrně originálně koncipované trio: Václav Havel, Saša Vondra a Jiří Křižan.

V kontextu dalších „profesionálních” (více či méně) autorských dramatických textů, které se při příležitosti 25. výročí listopadových událostí objevily, se jedná o jeden z nejlepších dokumentárně-dramatických textů, zabývajících se nedávnou tuzemskou historií vůbec.

Text získal druhé místo v soutěži o Cenu Evalda Schorma za rok 2014.